Földgömbgyakorlatok

Nagyváradi, László

Gyenizse, Péter

2010


Tartalom

1. Gyakorlatok földrajzi koordináták meghatározására
2. A naptárkeretes földgömb részei
3. A földgömb valós helyzetbe hozása
4. Két földrajzi hely szélességkülönbségének meghatározása
5. Földrajzi hosszúságkülönbség megállapítása
6. Mellettlakó, ellenlakó és ellenlábas pontok földrajzi koordinátáinak meghatározása
7. Távolságmérés a glóbuszon
8. Iránymérés
9. Helyi idő különbség számítása
10. Zónaidő különbség számítása
11. Időmérés órakoronggal
12. A dátumválasztó
13. A topocentrikus horizontális (azimutális) koordináta-rendszer
14. Az ekvatoriális (egyenlítői) koordináta-rendszer a kezdő órakörrel
15. A földrajzi és az égi ekvatoriális koordináták kapcsolata
16. A deklináció és horizontális koordináták összefüggései
17. A Nap ekvatoriális koordinátái a nevezetes napokon
18. A Nap ekliptikai helyzetének meghatározása
19. A Nap delelési magassága
20. Cirkumpolaritás
21. Mérések, számítások kvadránsszalaggal
22. A szürkület
23. Megoldások
24. Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

1.1. A szélességi körök futása (Nagyváradi L. 2007)
1.2. A földrajzi hosszúsági körök futása (Nagyváradi L. 2007)
2.1. A naptárkeretes földgömb részei (szerk: Gyenizse P.)
3.1. A Pécsre valós helyzetbe állított földgömb (szerk.: Gyenizse P.)
4.1. Helsinki és Fokváros szélességkülönbsége (Nagyvárdi L. 2007)
5.1. Tokió és Los Angeles hosszúságkülönbsége (Nagyváradi L. 2007)
6.1. Nevezetes pontok a glóbuszon (Nagyváradi L. 2007)
7.1. Távolságmérés kvadránsszalaggal (fotó: Gyenizse P.)
8.1. Az iránymérés azimut értékének kiszámításában a naptárkeret legbelső fokbeosztása segít (bekeretezett terület) (szerk.: Gyenizse P.)
11.1. Az órakorong beállítása után óvatosan hozzászorítjuk azt a glóbuszhoz, majd együtt forgatjuk el addig, amíg a másik földrajzi hely hosszúsági köre nem kerül a fém meridián alá (fotó: Gyenizse P.)
12.1. Az álló dátumválasztó működése (Nagyváradi L. 2007)
13.1. A topocentrikus horizontális koordináta-rendszer (szerk.: Gyenizse P.)
13.2. A példafeladatban szereplő csillag látványa ugyanabban az időpillanatban Budapestről és Fokvárosból nézve (szerk.: Gyenizse P.)
14.1. A tavaszpont az égi egyenlítő és az ekliptika éggömbi metszéspontja, ahol a Nap délről észak felé lépi át az égi egyenlítőt (szerk.: Gyenizse P.)
14.2. Az ekvatoriális (egyenlítői) koordináta-rendszer a kezdő órakörrel (szerk.: Gyenizse P.)
15.1. Az ábrán látható csillag mindig a 46. északi szélességi kör fölött delel zenitben, csak a Föld forgása miatt percről percre más-más hosszúsági értékkel rendelkező földrajzi hely fölött (szerk.: Gyenizse P.)
15.2. A Pécs felett zenitben delelő csillag ekvatoriális koordinátáinak meghatározása abban a speciális esetben, ha a 0h rektaszcenzió éppen greenwich-i nullmeridián fölött delel (szerk.: Gyenizse P.)
16.1. Néhány csillag ekvatoriális koordinátája (összeállította: Nagyváradi L.)
17.1. A Nap nevezetes helyzetei az ekliptikán (szerk.: Gyenizse P.)
18.1. A naptárkereten látható időbeosztás és zodiákus beosztás egymásnak való megfeleltetése (szerk.: Gyenizse P.)
19.1. A Kos 10° helye a glóbuszra vetített ekliptikán (szerk.: Gyenizse P.)
22.1. A Nap horizont alatti mélységének mérése (fotó: Gyenizse P.)