20. fejezet - Cirkumpolaritás

Azon égitesteket, amelyek egy bizonyos helyről nézve az év minden napján és a nap minden órájában a horizont fölött látszanak, cirkumpolárisoknak nevezzük. A név onnan ered, hogy látszólag ezek az égitestek köröket írnak le az égi pólus körül. Amikor áthaladnak a helyi észak-dél vonalon (meridiánon), akkor beszélünk delelésről. A cirkumpoláris égitestek kétszer delelnek a látóhatár fellett. Alsó delelésnek nevezzük a horizonthoz közelebbi, felső delelésnek a zenithez közelebbi meridián-átmenetet. A cirkumpolaritásról részletes ismertetés olvasható a Gábris Gy. – Marik M. – Szabó J.: Csillagászati földrajz tankönyvben.

Az, hogy egy bizonyos földrajzi helyről mely deklinációjú égitestek látszanak cirkumpolárisnak, az alábbi képlettel számolható ki:

D ≥ 90° - φ

ahol D az égitestek deklinációja, φ pedig a megfigyelőhely földrajzi szélessége.

Példa:

Melyik égitestek cirkumpolárisak Budapestről nézve?

A megoldás menete:

•Olvassuk le a földgömbről Budapest földrajzi szélességét! Budapest: é.sz. 47°.

•Helyettesítsük be a fent ismertetett képletbe:

•D ≥ 90° - φ → D ≥ 90° - 47° → D ≥ 43°

•Tehát azok a csillagok, galaxisok, üstökösök stb. látszanak cirkumpoláris mozgást végezni Budapestről nézve, amelyek deklinációja nagyobb, vagy egyenlő, mint +43°.

Az egyenlet átrendezésével azt is megkaphatjuk, hogy egy bizonyos deklinációjú csillag mely földrajzi szélességel rendelkező területekről látszik cirkumpolárisnak.

Példa:

Melyik földrajzi szélességekről látszik cirkumpolárisnak az α Cassiopeae csillag? (A csillag koordinátái megtalálhatók az 16.1. ábrán.)

A megoldás menete:

•Az α Cassiopeae deklinációja kerekítve D = +56,5°.

•Behelyettesítjük az átrendezett képletbe: φ ≥ 90° - D → φ ≥ 90° - 56,5° → φ ≥ 33,5°

•Tehát az α Cassoipeae minden olyan helyről cirkumpoláris, amely az é.sz. 33,5°-án, vagy attól északra helyezkedik el.

Feladatok:

240.Mikor cirkumpoláris a Nap az Északi-sarkon?

241.Mikor cirkumpoláris a Nap a Déli-sarkon?

242.Mikor cirkumpoláris a Nap az Északi-, illetve a Déli-sarkkörökön?

243.Hány napig tart a 24 órás nappal Rovaniemi (Finnország) városkában?

244.Hány napig tart a 24 órás nappal Murmanszkban?

245.Mely földrajzi szélességen nem nyugszik le a Nap május 10-én?

246.Mely földrajzi szélességen nem nyugszik le a Nap november 14-én?

247.Hol nem kel fel a Nap január 1-jén?

248.Hol nem kel fel a Nap június 30-án?

249.Mikor láthatnak éjféli Napot az északi mágneses póluson?

250.Mikor láthatnak éjféli Napot a déli mágneses sarkon?

251.Mely földrajzi szélességeken cirkumpoláris a Göncöl-szekér csillagkép?

252.Mely csillagképek cirkumpolárisak Pécs égboltján?

253.Hány fok deklinációjú csillagok cirkumpolárisak Wellingtonban?

254.Hol cirkumpoláris a Capella (α Aurigae)?

255.Cirkumpoláris-e a Vega (α Lyrae) Budapesten?

256.Mely földrajzi szélességen h = 4o az Aldebaran (alfa Tauris) delelési magassága?

257.Mely deklinációjú csillagok azok, amelyeket sohasem láthatnak Houston égboltján?

258.Mely csillag alsó delelése h = 10° Peking horizontján?

259.Mely deklinációjú csillag delel h = 41° magasan Róma égboltján?

260.Hol lehet cirkumpoláris a Hold?

261.Milyen magasan delel a Nap Hammerfestben május 21-én?

262.Hány fok az éjféli Nap maximális delelési magassága az északi szélesség 70°-on?

263.Hány országban lehet a Nap cirkumpoláris?

264.Cirkumpoláris-e a Nap Kiruna városában, ha felső delelése h = 34°?

265.Láthatna-e éjféli Napot Alaszkán, ha a Nap felső delelése h = 40°?

266.Mikor cirkumpoláris a Nap Grönland szigetén?

267.Lehet-e a Nap cirkumpoláris Izlandon?

268.Mely naptári napon kezdődnek és fejeződnek be a 24 órás nappalok Norvégiában?

269.Hány napig nem látják a Napot Oroszország északi részén egy év alatt?