5. fejezet - Földrajzi hosszúságkülönbség megállapítása

A számítás menete attól függ, hogy a két földrajzi hely azonos, vagy különböző félgömbön helyezkedik el.

Amennyiben azonos félgömbön helyezkednek el (pl. mind a kettő a keletin), akkor a nagyobb értékből kivonjuk a kisebbet.

Képlettel kifejezve: Δλ = λ1 - λ2 (ahol λ1 > λ2)

Amennyiben különböző félgömbön helyezkednek el (egyik a keletin, másik a nyugatin), akkor a két hely szélességi értékét összeadjuk.

Képlettel kifejezve: Δλ = λ1 + λ2

Amennyiben a kapott Δλ érték nagyobb, mint 180°, akkor a valós végeredményhez azt ki kell vonni 360°-ból.

Képlettel: Δλ2 = 360° - Δλ

Erre azért van szükség, mert ebben az esetben a Föld túloldalán, azaz a dátumválasztó felől nézve van egymáshoz közelebb a két földrajzi pont.

Példa:

•Számoljuk ki a Tokió és Los Angeles hosszúságkülönbségét! (5.1. ábra)

•A megoldás menete:

•Olvassuk le a két város földrajzi hosszúságát! Tokió: k.h. 139°; Los Angeles: ny.h. 118°

•Mivel különböző félgömbön fekszenek, ezért a két szélességi értéket összeadjuk.

•Δλ = λ1 + λ2 = 139° + 118° = 257°, 257°>180°!

•Δλ2 = 360° - Δλ = 360° - 257° = 103°

•A megoldás tehát 103°.

5.1. ábra - Tokió és Los Angeles hosszúságkülönbsége (Nagyváradi L. 2007)

Tokió és Los Angeles hosszúságkülönbsége (Nagyváradi L. 2007)

Feladatok:

30.Hány földrajzi fok London és Budapest hosszúságkülönbsége?

31.Mennyi New Orleans és London hosszúságkülönbsége?

32.Állapítsuk meg Alexandria és Mekka hosszúságkülönbségét!

33.Olvassuk le a glóbuszról Budapest és Fokváros hosszúságkülönbségét!

34.Állapítsuk meg Afrika legkeletibb és legnyugatibb pontjainak hosszúság-különbségét!

35.Mennyi a San Lucas-fok (Kaliforniai-fsz.) és a Jóreménység foka hosszúság-különbsége?

36.Mekkora a hosszúságkülönbség Honolulu és New York között?

37.Mérjük meg Dublin és Tokió hosszúságkülönbségét!

38.Mérjük meg San Francisco és Manila hosszúságkülönbségét!

39.Állapítsuk meg Mexikóváros és Colombo hosszúságkülönbségét!