11. fejezet - Időmérés órakoronggal

A helyi idő különbséget órakorong segítségével is ki tudjuk számítani. Az órakorong, mint említettük, a glóbusz északi és déli pólusánál található. Az alábbi fényképen is látható, hogy a korong szélén óránként, tehát összesen 24 db beosztás van. Minden második beosztás számozott. Az órakorong csak maximum 10-15 perc pontossággal történő mérést tesz lehetővé.

Példa:

Mérjük meg órakorong segítségével, hány óra van Reykjavikban helyi idő szerint, ha Pécsen ugyanebben a pillanatban 22h 30m.

A megoldás menete:

•Megkeressük a földgömbön, hogy Pécs, illetve Reykjavik mely koordinátákon fekszenek. Pécs é.sz. 46°, k.h. 18°; Reykjavik é.sz. 64°, ny.h. 24°.

•Állítsuk be a földgömböt valós helyzetbe Pécsre (ld. korábban). Pécs a fém meridián alatt foglal helyet.

•Forgassuk úgy az órakorongot, hogy a 22h 30m-nek megfelelő rész a fém meridián alá, azaz kb. a k.h. 18°-hoz, kerüljön.

•Ujjunk hegyével fogjuk hozzá a glóbuszhoz.

•A glóbuszt és a korongot együtt forgassuk addig, amíg a Reykjavik hosszúsági köre nem kerül a fém meridián alá.

•Olvassuk le, hány órát mutat az órakorong fém meridián alá került beosztása. Kb. 19h 45m. (11.1. ábra)

11.1. ábra - Az órakorong beállítása után óvatosan hozzászorítjuk azt a glóbuszhoz, majd együtt forgatjuk el addig, amíg a másik földrajzi hely hosszúsági köre nem kerül a fém meridián alá (fotó: Gyenizse P.)

Az órakorong beállítása után óvatosan hozzászorítjuk azt a glóbuszhoz, majd együtt forgatjuk el addig, amíg a másik földrajzi hely hosszúsági köre nem kerül a fém meridián alá (fotó: Gyenizse P.)

Feladatok:

90.Állapítsuk meg órakorong segítségével, mennyi az időkülönbség Izland és Sri Lanka szigetei között?

91.Határozzuk meg a Panama-csatorna és a Szuezi-csatorna időkülönbségét órakoronggal!

92.Mennyi az időkülönbség a Húsvét-sziget és a Karácsony-sziget között?

93.Mennyi az időkülönbség a Balaton és az Aral-tó között?

94.Mérjük meg órakoronggal, hány óra van Panama városban, ha Londonban éjfél!

95.Hány óra van Lhassza (Tibet) városában, ha New Orleans-ban 18 óra?

96.Canberrában 19 óra van, hány óra van Egyenlítői-Guineában?

97.Hány óra van a Falkland-szigeteken, ha Új-Fundlandon 12 óra?

98.Mérje meg órakoronggal, hány óra van Nagasakiban, ha St. Louisban 8 óra!

99.Mérje meg órakoronggal, hány óra van Belfastban, ha Havannában 18 óra?