9. fejezet - Helyi idő különbség számítása

Többféle helyi idő ismeretes (ld. Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J: Csillagászati földrajz tankönyv). Ezen fogalom alatt általában a középszoláris időt értjük.

A helyi idő jellemzője, hogy csak az azonos hosszúsági kör mentén elhelyezkedő pontok esetében vesz fel azonos értéket. Ha az említett hosszúsági körtől keletre indulunk, akkor minden 1°-nyi haladással 4 percet nő, ha nyugatra, akkor ugyanannyit csökken a helyi idő.

Mindez a Föld nyugat-kelet irányú forgásának köszönhető. Ennek következtében látjuk a Napot látszólag keletről nyugatra mozogni az égbolton. A forgásból könnyen levezethetők az alábbi értékek:

24h = 360°; 1h = 15°; 4min = 1°.

A helyi idő különbségének kiszámítását hosszúságkülönbség számítással kezdjük (ld. előrébb), majd a kapott fokértéket átváltjuk időkülönbségre.

Példa:

Számítsuk ki Pécs és Tokió helyi idő különbségét! Mennyi a helyi idő Tokióban, amikor Pécsett 11h 30m a helyi idő?

A megoldás menete:

•Olvassuk le a földgömbről a két város földrajzi hosszúsági értékeit! Tokió: k.h. 139°; Pécs: k.h. 18°.

•Számítsuk ki a hosszúságkülönbségüket! Δλ = 139° - 18° = 121°

•Váltsuk át a fokértéket időkülönbségre! 8× 15°= 120° → 8h. Marad 1° → 4m. A helyi idő különbség tehát 8h 4m.

•Budapesttől Tokió kelet felé érhető el rövidebb úton. Kelet felé az idő növekszik. 11h 30m + 8h 4m = 19h 34m.

•Tokióban tehát helyi idő szerint 19h 34m van ekkor.

Feladatok:

70.Mennyi a helyi idő különbség London és Budapest között?

71.Mennyi a helyi idő különbség London és New Orleans között?

72.Mennyi a helyi idő különbség Moszkva és Peking között?

73.Mennyi a helyi idő különbség Boston és Los Angeles között

74.Mennyi a helyi idő különbség Mexico City és Mekka között?

75.Mennyi a helyi idő különbség Melbourne és Montevideo között?

76.Állapítsa meg Sopron és Nyíregyháza időkülönbségét!

77.Határozza meg, mennyi az időkülönbség Szovjetunió legkeletibb és legnyugatibb pontja között

78.Mekkora a legnagyobb helyi idő különbség Afrikában?

79.Mérje meg Ausztrália keleti és nyugati partjának időkülönbségét!