4. fejezet - Két földrajzi hely szélességkülönbségének meghatározása

A számítás menete attól függ, hogy a két földrajzi hely azonos, vagy különböző félgömbön helyezkedik el.

Amennyiben azonos félgömbön helyezkednek el (pl. mind a kettő az északin), akkor a nagyobb értékből kivonjuk a kisebbet.

Képlettel kifejezve:

Δφ = φ1 - φ2 (φ1 > φ2)

Amennyiben különböző félgömbön helyezkednek el (egyik az északin, másik a délin), akkor a két hely szélességi értékét összeadjuk. Képlettel kifejezve:

Δφ = φ1 + φ2

Példa:

Számoljuk ki Helsinki és Fokváros szélességkülönbségét! (4.1. ábra)

A megoldás menete:

•Olvassuk le a két város földrajzi szélességét! Helsinki: é.sz. 60°; Fokváros: d.sz. 34°

•Mivel különböző félgömbön fekszenek, ezért a két szélességi értéket összeadjuk.

•Δφ = φ1 + φ2 = 60° + 34° = 94°

•A megoldás tehát 94°.

4.1. ábra - Helsinki és Fokváros szélességkülönbsége (Nagyvárdi L. 2007)

Helsinki és Fokváros szélességkülönbsége (Nagyvárdi L. 2007)

Feladatok:

20.Mennyi Budapest és Helsinki városok szélességkülönbsége?

21.Állapítsuk meg Róma és New York szélességkülönbségét!

22.Határozzuk meg Hammerfest és Szingapúr szélességkülönbségét!

23.Mennyi Sao Paulo és Buenos Aires szélességkülönbsége?

24.Hány földrajzi fok Fokföld és Tűzföld szélességkülönbsége?

25.Olvassuk le a földgömbről Budapest és Fokváros szélességkülönbségét!

26.Mennyi Havanna és Quito szélességkülönbsége?

27.Hány fok London és Stanley (Falkland-szk.) szélességkülönbsége?

28.Határozzunk meg New Orleans és Rio de Janeiro szélességkülönbségét!

29.Olvassuk le a térképről Beremend és Salgótarján szélességkülönbségét!