24. fejezet - Irodalomjegyzék

•Balázs B. – Fényes I. – Géczy B. – Horváth J.: Mi az idő? Gondolat, Budapest, 1980.

•Balázs B. – Marik M.: A csillagászat elemei. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.

•Borsy Z. – Kiss Á. – Nagy J.-né: Csillagászati földrajz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971.

•Gábris Gy. – Marik M. – Szabó J.: Csillagászati földrajz – Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

•Göőz Lajos: Csillagászati földrajzi gyakorlatok – Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

•Klepesta J. – Rükl A.: Csillagképek atlasza. Gondolat, Budapest 1974.

•Köves J.: Csillagászati földrajz. Tankönyvkiadó. Budapest 1975.

•Láng S.: Matematikai-csillagászati földrajz és térképészet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1952.

•Menzel, D. H.: Csillagászat. Gondolat. Budapest, 1977.

•Nagyváradi L.: Tájékozódás, térképészet, távérzékelés. Bornus Nyomda Pécs, 2007.

•Nagy Vendelné – Udvarhelyi K.: Földrajz 8. – Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

•Róka G. – Kulin Gy.: Csillagászati kisenciklopédia. Gondolat, Budapest 1969.

•Szabó J. – Borsy Z.: Csillagászati Földrajz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

•Űrhajózási lexikon. Akadémiai Kiadó – Zrínyi Kiadó, Budapest, 1981.

•Wagner Richárd: Földgömb Gyakorlatok. – Kókai Lajos kiadása, 1941.

•Wagner Richárd: A Földgömb – Kókai Lajos kiadása 1941.