6. fejezet - Mellettlakó, ellenlakó és ellenlábas pontok földrajzi koordinátáinak meghatározása

A földgömbön egy adott földrajzi helynek három glóbuszon található nevezetes pontja számítható ki: a mellettlakó-, ellenlakó- és az ellenlábas pont. Ezek elhelyezkedését az 6.1. ábra szemlélteti (P jelöli az álláspontunkat):

6.1. ábra - Nevezetes pontok a glóbuszon (Nagyváradi L. 2007)

Nevezetes pontok a glóbuszon (Nagyváradi L. 2007)

A mellettlakó pont földrajzi szélessége megegyezik az álláspontéval. Hosszúságára jellemző, hogy az ellentétes félgömbön fekszik. Ennek pontos értékét úgy kapjuk meg, hogy az eredeti hosszúsági értéket kivonjuk 180°-ból. Ez képlettel kifejezve:

λmellettlakó = 180° - λálláspont

Az állásponthoz képest a mellettlakó pontban az évszak azonos, a napszak ellenkező.

Az ellenlakó pont szélességi értelemben ellenkező félgömbön fekszik, mint az álláspont. Képzeletben tükrözzük az álláspontot az egyenlítőre, úgy kapjuk meg az ellenlakó pont szélességi értékét. A hosszúsági értéke megegyezik az álláspontéval. (Ha az álláspont az egyenlítőn fekszik, akkor az ellenlakó pontja ugyanarra a koordinátása esik, mint az álláspont.)

Az állásponthoz képest az ellenlakó pontban az évszak ellentétes, a napszak azonos.

Az ellenlábas pont is ellenkező félgömbön fekszik szélességi értelemben az állásponthoz viszonyítva. Képzeletben tehát ebben az esetben is tükrözzük az álláspontot az egyenlítőre, úgy kapjuk meg az ellenlakó pont szélességi értékét. Hosszúságára jellemző, hogy az ellentétes félgömbön fekszik. Ennek pontos értékét úgy kapjuk meg, hogy az eredeti hosszúsági értéket kivonjuk 180°-ból. (Ha az álláspont az egyenlítőn fekszik, akkor az ellenlábas pontja megegyezik a mellettlakó ponttal.)

Az állásponthoz képest az ellenlábas pontban az évszak és a napszak is ellentétes.

Példa:

Számoljuk ki Pécs mellettlakó-, ellenlakó- és ellenlábas pontjainak földrajzi koordinátáit!

A megoldás menete:

•Olvassuk le Pécs koordinátáit térképről, vagy földgömbről. Pécs: é.sz. 46°; k.h. 18°

•Mellettlakó pont szélessége (azonos): é.sz. 46°; hosszúsága (ellentétes): ny.h. 162° (mert 180° - 18° = 162°).

•Ellenlakó pont szélessége (ellentétes): d.sz. 46° (tükröztük az egyenlítőre); hosszúsága (azonos): k.h. 18°.

•Ellenlábas pont szélessége (ellentétes): d.sz. 46°; hosszúsága (ellentétes): ny.h. 162°.

Feladatok:

40.Határozzuk meg Hamburg mellettlakó pontját!

41.Hol található Budapest ellenlakó pontja?

42.Hol fekszik Madrid ellenlábasa?

43.Melyik az a pont, melynek mellettlakója Athén?

44.Melyik város a k. h. 80° és é. sz. 20° mellettlakó pontja?

45.Melyik város a ny. h. 161° és a d. sz. 47o ellenlábas pontja?

46.Határozzuk meg Quito mellettlakó pontját!

47.Állapítsuk meg a k. h. 70° és a d. sz. 23,5° ellenlábasát!

48.Hol található New Orleans mellettlakó, ellenlakó és ellenlábas pontja?

49.Mivel esik egybe az Egyenlítőn fekvő pontok ellenlakó pontja?