16. fejezet - A deklináció és horizontális koordináták összefüggései

Korábban már foglalkoztunk a földrajzi koordináták és a deklináció kapcsolatával. Abban a fejezetben bemutattuk, hogyan válthatók át a földrajzi koordináták ekvatoriális koordinátákká. Az említett fejezetben azonban csak zenitben delelő csillagra hoztunk példákat. Abban az esetben is ki tudjuk számítani egy égitest ekvatoriális koordinátáit, ha az nem zenitben delel. Ekkor a horizontális koordináta-rendszernél tanultak lesznek a segítségünkre (ld. korábban).

16.1. ábra - Néhány csillag ekvatoriális koordinátája (összeállította: Nagyváradi L.)

Néhány csillag ekvatoriális koordinátája (összeállította: Nagyváradi L.)

Példa:

Egy delelő csillag horizontális koordinátái Budapestről nézve h = 60° és Az = 180°. Mennyi a csillag deklinációja?

A megoldás menete:

•Olvassuk le a földgömbről Budapest földrajzi szélességét! Budapest: é.sz. 47°.

•Határozzuk meg, hogy milyen irányba nézünk Budapestről! Az = 180°, azaz észak felé.

•Számoljuk ki, hogy képzeletben hány fokot kell észak felé menni a földgömbön, hogy a csillag „alá” érjünk, azaz pontosan melyik szélességi körről látjuk zenitben delelni!

•90° - 60° = 30°, tehát 30°-ot kell északnak menni Budapestről.

•Hova érkezünk? 47° + 30° = 77°, tehát a csillag az é.sz. 77°-on delel zenitben.

•A delkinációja így D = +77°.

Feladatok:

150.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Pécsett h = 50° és Az = 0°. Mennyi a csillag deklinációja?

151.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Londonban h = 10° és Az = 0°. Mennyi a csillag deklinációja?

152.Egy delelő csillag horizontális koordinátái New Orleans-ban h = 60° és Az = 180°. Mennyi a csillag deklinációja?

153.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Limában h = 78° és Az = 0°. Mennyi a csillag deklinációja?

154.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Fokvárosban h = 8° és Az = 180°. Mennyi a csillag deklinációja?

155.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Budapesten h = 90° és Az = 0°. Mennyi a csillag deklinációja?

156.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Perthben h = 60° és Az = 0°. Mennyi a csillag deklinációja?

157.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Kairóban h = 30° és Az = 180°. Mennyi a csillag deklinációja?

158.Egy delelő csillag horizontális koordinátái Bagdadban h = 5° és Az = 0°. Mennyi a csillag deklinációja?

159.Egy delelő csillag horizontális koordinátái San José-ban h = 10° és Az = 180°. Mennyi a csillag deklinációja?

160.Hol láthatják zenitben delelni a Caph (Béta Cassiopeiae) csillagot?

161.Melyek a horizontális koordinátái deleléskor a Caphnak Pécsett?

162.Hol látható zenitben a Sirius (α Canis Maioris) csillag?

163.Hol látják a Siriust h = 0° magasan delelni?

164.Hol láthatják a Sarkcsillagot (Polaris) h = 0° magasan?

165.Melyek az Arcturus horizontális koordinátái deleléskor Santa Fe (Argentina) városban?

166.Melyek a δ Orionis csillag horizontális koordinátái deleléskor Quitóban?

167.Melyek a Capella (α Aurigae) horizontális koordinátái deleléskor Canberrában?

168.Mely csillagot láthatjuk zenitben delelni Pécsett?

169.Hol látják az Aldebarant (α Tauri) h = 50° magasan delelni?

170.Melyek a Polaris (α Ursa Minoris) horizontális koordinátái New Orleansban, Kairóban és Lhasszaban?

171.Mely (deklinációjú) csillagot látják Wellingtonból h = 65° magasan és AZ = 180°-on delelni?

172.Hány fok deklinációjú csillagot látják h = 80° magasan delelni Caracasban?

173.Melyik városban látják a Vega (α Lyrae) csillagot zenitben delelni?

174.Melyik földrajzi szélességen látják az α Arietis csillagot zenitben delelni?