14. fejezet - Az ekvatoriális (egyenlítői) koordináta-rendszer a kezdő órakörrel

•A rendszer középpontja: a Föld középpontja.

•Alapsík: az égi egyenlítő. (Égi egyenlítőnek nevezzük a földi egyenlítő síkjának kiterjesztését a világegyetembe, illetve ennek az éggömbbel való metszésvonalát.)

•Alapirány: a tavaszpont iránya. (Az ekliptika és az égi egyenlítő síkja metszi az éggömböt, azon egy-egy égi főkörként jelenik meg. A Föld tengelyferdesége miatt egymással 23,5°-ot zárnak be. Ezek két pontban metszik egymást. Amelyik pontban a Nap látszó mozgása során a déliről az északi félgömbre lép, azt nevezzük tavaszpontnak, ahol az északról a délire, azt pedig őszpontnak.) (14.1. ábra)

•A csillag helyének meghatározására szolgáló első koordináta a deklináció, jele: D (ért.: 0° – ±90°). A deklinációt az égi egyenlítőtől (0°), arra merőlegesen mérjük az északi (+90°) és déli (-90°) égi pólusokig. (14.2. ábra)

•A csillag helyének meghatározására szolgáló második koordináta a rektaszcenzió, jele: RA (ért.: 0 – 24 h-ig). A rektaszcenziót az égi egyenlítő síkjában, az óramutató járásával ellentétes irányban mérjük. A tavaszpont értéke 0h/24h, az őszponté 12h.

•A koordináták a megfigyelés helyétől és időpontjától függetlenek. (Pontosítva: amennyiben csak csillagokról beszélünk és a Naprendszer objektumairól nem, szabad szemes megfigyelés esetén, egy-két emberöltő időtartama alatt).

Az égi koordináta-rendszerekről részletes ismertetés olvasható a Gábris Gy. – Marik M. – Szabó J.: Csillagászati földrajz tankönyvben.

14.1. ábra - A tavaszpont az égi egyenlítő és az ekliptika éggömbi metszéspontja, ahol a Nap délről észak felé lépi át az égi egyenlítőt (szerk.: Gyenizse P.)

A tavaszpont az égi egyenlítő és az ekliptika éggömbi metszéspontja, ahol a Nap délről észak felé lépi át az égi egyenlítőt (szerk.: Gyenizse P.)

14.2. ábra - Az ekvatoriális (egyenlítői) koordináta-rendszer a kezdő órakörrel (szerk.: Gyenizse P.)

Az ekvatoriális (egyenlítői) koordináta-rendszer a kezdő órakörrel (szerk.: Gyenizse P.)