19. fejezet - A Nap delelési magassága

Az ekvatoriális (egyenlítői) koordináta-rendszer a kezdő órakörrel c. fejezetben láthattuk, hogy az égi egyenlítő és az ekliptika vonala egymással 23,5°-ot zár be. Ez a két főkör az éggömbön található, de tervezők a naptárkeretes földgömb glóbuszára is rárajzolták az ekliptikát. (Ez a földgömbre rajzolt fiktív ekliptika minden nap csupán egyetlen pillanatra esik egybe a valóságos égi Nap-pályával – de a szemléletesség kedvéért mégis felrajzolják rá a földgömb készítői.) A glóbuszon ez 23,5°-ot zár be a földi egyenlítővel. A tavaszpont az egyenlítő és a 0° hosszúsági kör metszéspontjában található. Az ekliptika a naptárkerethez hasonlóan be van osztva 30°-onként, amelyek egy-egy állatövi jegynek feleltethető meg. Az ekliptika vonala fölé oda vannak rajzolva az állatövi jegyek szimbólumai is.

Egy-egy állatövhöz tartozó szakasz ott kezdődik, ahol a jele látható (bár sokszor oda még az előző jegy 30°-a van feltüntetve).

Amennyiben a naptárkereten – az előző fejezetben leírtak szerint – megkeressük, hogy bizonyos időpontban melyik állatövi jegy hányadik fokán tartózkodik a Nap, akkor a glóbuszra rajzolt ekliptikán ezt megkeresve meghatározhatjuk, hogy melyik földrajzi szélességi kör fölött delel az adott napon zenitben a Nap.

Ezek után a horizontális koordináta-rendszernél tanultakkal kombinálva már számtalan variációs lehetőséggel folytatódhatnak a feladatok.

A feladatok megoldhatók a korábbi tanulmányaink logikus alkalmazásával, valamint egy megfelelő képlet felhasználásával is.

Példa:

Milyen magasan delel a Nap Pécsről nézve április 1-jén?

A megoldás mente:

•A naptárkereten keressük meg, hogy április 1-jén melyik állatövi jegy, hányadik fokán tartózkodik a Nap! Az előző fejezetben ezt meghatároztuk: Kos 10°.

•Keressük meg a glóbuszon az ekliptika vonalát, illetve azon a Kos jelét. Keressük meg a jeltől jobbra haladva a 10°-os beosztást.

•Határozzuk meg, hogy a Kos 10°-on tartózkodó Nap melyik földrajzi szélesség fölött delel zenitben (A glóbuszon mely szélességre van rajzolva a Kos 10°?). A Nap az é.sz. 3°-án delel zenitben. (19.1. ábra)

•Olvassuk le a földgömbről Pécs földrajzi szélességét! Pécs: é.sz. 46°.

•A kérdés tehát most már úgy is feltehető: a Nap az é.sz. 3°-án delel zenitben. Milyen magasan delel ezen a napon Pécsről nézve?

•A megoldás menete a horizontális koordináta-rendszeres feladatoknál részletesen le van írva. Számokban: Δφ = 46° - 3° = 43° → 90° - 43° = 47° A Nap tehát 47° magasan delel Pécsről nézve április 1-én.

A Nap delelés magasságának meghatározására egy képletet is kidolgoztak:

m = 90° - φ ± D

ahol az m a delelés magassága, a φ a megfigyelőhely földrajzi szélessége és D a Nap deklinációja az adott napon. A deklináció előtt szereplő ± műveleti jel arra utal, hogy vagy hozzá adjuk, vagy kivonjuk a deklináció értékét. Akkor adjuk hozzá, ha a Nap ugyanazon félgömb fölött delel zenitben, mint ahol a megfigyelő helyünk is található (pl. mind a kettő az északi félgömbön van). Amennyiben pl. a Nap a déli félgömb fölött delel zenitben és a megfigyelő helyünk az északi félgömbön van, akkor kivonjuk a deklináció értékét. Meg kell jegyeznünk, hogy a deklináció előjele (+ vagy -) nem tekinthető itt matematikai műveleti jelnek! Tehát ha a képlet végén például az szerepel, hogy „- -12°”, akkor az első jel kivonásra utal, a második azt jelenti, hogy a Nap a déli félgömb 12°-a fölött delel zenitben, így lényegében ki kell vonnunk 12°-ot. (A két mínusz jel tehát nem váltható át összeadást jelentő matematikai jellé.)

Példa:

Milyen magasan delel a Nap Pécsről nézve április 1-jén?

A megoldás mente:

•A naptárkereten keressük meg, hogy április 1-jén melyik állatövi jegy, hányadik fokán tartózkodik a Nap! Az előző fejezetben ezt meghatároztuk: Kos 10°.

•Keressük meg a glóbuszon az ekliptika vonalát, illetve azon a Kos jelét. Keressük meg a jeltől jobbra haladva a 10°-os beosztást.

•Határozzuk meg, hogy a Kos 10°-on tartózkodó Nap melyik földrajzi szélesség fölött delel zenitben. A Nap az é.sz. 3°-án delel zenitben. (19.1. ábra)

•Olvassuk le a földgömbről Pécs földrajzi szélességét! Pécs: é.sz. 46°.

•Helyettesítsük be a kapott értékeket a fent ismertetett képletbe: m = 90° - φ ± D → m = 90° - 46° + 3° (a 46°-ot és a 3°-ot összeadjuk, mert a megfigyelő helyünk és a Nap zenitdelelésének helye is az északi félgömbön van) → m = 47°

•A Nap tehát 47° magasan delel Pécsről nézve április 1-jén.

19.1. ábra - A Kos 10° helye a glóbuszra vetített ekliptikán (szerk.: Gyenizse P.)

A Kos 10° helye a glóbuszra vetített ekliptikán (szerk.: Gyenizse P.)

Feladatok:

200.Milyen magasan delel a Nap Budapesten március 21-én és szeptember 23-án?

201.Milyen magasan delel a Nap Oslóban december 28-án?

202.Milyen magasan delel a Nap Adelaideben december 28-án?

203.Milyen magasan delel a Nap Tajpejben (Tajvan) június 8-án?

204.Milyen magasan delel a Nap Buenos Aires-ben április 20-án?

205.Milyen magasan delel a Nap Murmanszkban december 5-én?

206.Milyen magasan delel a Nap Lhasszában (Tibet) május 20-án ?

207.Milyen magasan delel a Nap Conakryban április 1-jén?

208.Hány fok a Nap maximális és minimális delelési magassága Pécsett?

209.Hány fok a Nap legmagasabb és legalacsonyabb delelése Sao Paulo-ban?

210.Hol delel a Nap zenitben november 4-én?

211.Mikor delel a Nap zenitben Panama városban?

212.Mikor delel a Nap zenitben Santou (Kína) városban?

213.Mikor delel a Nap Sao Tomé szigete fölött zenitben?

214.Mikor delel a Nap zenitben Nassauban?

215.Hol delel a Nap 90° magasan április 8-án?

216.Hol delel a Nap 90° magasan augusztus 1-jén?

217.Mikor delel a Nap zenitben Mexico City-ben?

218.Mikor látják a Napot 90° magasan Szingapúron?

219.Hol delel a Nap zenitben július 9-én?

220.Mikor delel a Nap 80° magasan Lhasszában?

221.Mikor delel a Nap 50o magasan Madridban?

222.Mikor delel a Nap 80° magasan Sydneyben?

223.Mikor delel a Nap 70°-on Almatiban (Kazahsztán)?

224.Mely földrajzi szélességen tartózkodunk szeptember 23-án, ha a Nap delelési magassága h = 62°?

225.Hol állunk a glóbuszon június 1-jén, ha a Nap delelési magassága h = 80°?

226.Mely földrajzi szélességen állunk január 11-én, ha a Nap delelési magassága h = 20°?

227.Mely naptári napon 0° a Nap delelési magassága Hammerfestben?

228.Mely földrajzi szélességen állunk július 31-én, ha a Nap delelési magassága h = 20°?

229.Mely földrajzi szélességen 0° a Nap delelési magassága október 8-án?

230.Mikor látják a Napot északon delelni Dakarban?

231.Mikor látják a Napot északon delelni Kampalában?

232.Mikor látják a Napot déli irányban delelni La Paz városából?

233.A glóbusz melyik részén látják a Napot északon delelni június 22-én?

234.A glóbusz melyik részén látják a Napot északon delelni december 22-én?

235.Mikor mutatnak az árnyékok déli irányba Cayenneber (Francia-Guyana)?

236.Mikor mutatnak az árnyékok északi irányba Karachiban (Pakisztán)?

237.Hány napig láthatják a délen delelő Napot Ausztráliában?

238.Hány napig láthatják a délen delelő Napot Rangoonban?

239.Hol delel a Nap Az = 180°-on április 22-én?