1. fejezet - A Naprendszer helye, kialakulása és általános jellemzői

Tartalom

Bevezetés
A Naprendszer kialakulása
A Naprendszer égitesteinek csoportosítása
Központi csillagunk: a Nap
Nagybolygók
Föld-típusú bolygók
Jupiter-típusú bolygók
Törpebolygók
Kis égitestek
Felszínformáló erők bolygókon, holdakon
Becsapódási kráterképződés
Krátertípusok
Kérdések

Bevezetés

Az állandóságot tükröző csillagos ég háttere előtt elmozduló égitesteket már évezredek óta figyelemmel követi az emberiség. Minden jelentősebb kultúrában a helyi istenekről nevezték el a bolygókat, a Holdat és a Napot, és pontosan megfigyelték a mozgásuk jellegzetességit. A csillagászat, a fizika, a műszertechnika és a földtudományok fejlődése révén ezen égitestek felépítését és jelenségeit ma már sokkal jobban ismerjük, mint őseink. A XX. század második felében megszületett egy új tudományág, a planetológia, amely a Naprendszer valamennyi égitestével foglalkozik – a Napot kivéve.

Fontos megemlíteni, hogy a Naprendszer kifejezés sokkal nagyobb területet jelöl, mint a bolygórendszer fogalom. Az előzőbe az a terület sorolható, ahol a Nap gravitációs tere erősebb, mint a szomszédos csillagoké. Ez kb. egy két fényév sugarú gömbön belül igaz. A bolygórendszer pedig csak a jelenleg ismert legtávolabbi nagybolygó, a Neptunusz távolságáig (kb. 4,2 fényóra) tart.

Az utóbbi évtizedben más csillagok körül is felfedeztek bolygókat (exobolygók). Ezen sorok írásakor a közvetett és közvetlen módszerekkel kimutatottak száma már meghaladja kétszázat. Ezek részletes tanulmányozása azonban a nagy távolság miatt egyelőre lehetetlen.