A Naprendszer égitesteinek csoportosítása

A Naprendszer égitesteit mozgásuk, alakjuk, valamint környezetükre gyakorolt hatásuk alapján – a jelenleg elfogadott osztályozás szerint – a négy nagy csoportba soroljuk.

Az elsőbe maga a Nap tartozik, ami egy átlagos méretű, „középkorú” csillag.

A második csoportba tartoznak a nagybolygók, melyekre jellemző, hogy a Nap körül keringenek, a belső hőtermelés miatt újraolvadtak és a gömb alakot vettek fel, valamint gravitációs hatásuk révén tisztára söpörték a pályájuk környékét a kisebb égitestektől. Jelenleg nyolc objektum tartozik ide: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz. (2. ábra)

2. ábra. A Nap és a nagybolygók méretarányos képe (a távolság nem arányos) (NASA/nasaimages.org alapján)

A törpebolygók csoportjára a fenti megállapítások igazak, kivéve az utolsó kitételt. Ebbe az újonnan kialakított osztályba jelenleg négy, a Naprendszer különböző övezetében keringő égitest tartozik.

A negyedik, ún. kis égitestek kategóriába tartozik az összes egyéb objektum (holdak, kisbolygók, Kuiper-objektumok, üstökösök stb.).

Ha már a kategorizálásnál tartunk, akkor meg kell jegyeznünk, hogy a Naprendszer nagyobb objektumait (kisbolygókat, holdakat, bolygókat) a planetológiában egységesen bolygótest megnevezéssel illethetjük (még akkor is, ha mozgásuk alapján nem tekinthetjük őket ténylegesen bolygóknak).