Kérdések

 1. Melyik Naprendszern belüli égitesttel nem foglalkozik a Planetológia tudománya?

  1. Nap

  2. Hold

  3. Jupiter

 2. Kiterjedését tekintve melyik a legkisebb?

  1. Naprendszer

  2. Tejútrendszer

  3. bolygórendszer

 3. Miben különbözik a törpebolygó a nagybolygótól?

  1. Nem gömb alakú

  2. Nem a Nap körül kering

  3. Nem söpörte tisztára a pályája környékét

 4. Hányszor nagyobb tömegű a Nap a Földnél?

  1. 50 000 ×

  2. 333 000 ×

  3. 427 520 000 ×

 5. Melyik bolygónak a legnagyobb az átlagsűrűsége a felsoroltak közül?

  1. Föld

  2. Mars

  3. Jupiter

 6. Mely égitesten található a Naprendszer legmagasabb hegye, az Olympus mons?

  1. Vénusz

  2. Föld

  3. Mars

 7. Melyik bolygók légkörét alkotja döntő részben szén-dioxid?

  1. . Merkúr és Vénusz

  2. Vénusz és Mars

  3. Mars és Uránusz

 8. Melyik bolygónak a legkisebb az átlagsűrűsége a Naprendszerben?

  1. Mars

  2. Jupiter

  3. Szaturnusz

 9. Melyik bolygó légkörében látható a Nagy Vörös Folt?

  1. Mars

  2. Jupiter

  3. Szaturnusz

 10. Melyik bolygónak nincs gyűrűje a felsoroltak közül?

  1. Mars

  2. Jupiter

  3. Szaturnusz

 11. Mi a legfontosabb felszínformáló erő a Holdon?

  1. szél

  2. lemeztektonika

  3. meteor-becsapódás

 12. Melyik a Naprendszer (jelenleg) legvulkanikusabb holdja?

  1. Io

  2. Europa

  3. Phobos

 13. Melyik két bolygó között keringenek döntő részben a kisbolygók?

  1. Merkúr és a Vénusz

  2. Föld és a Mars

  3. Mars és a Jupiter

 14. Napjainkban kb. hány nagyobb becsapódási krátert ismerünk a Föld felszínén?

  1. kb. 50 db-ot

  2. kb. 200 db-ot

  3. kb. 3500 db-ot

Megoldás: a, c, c, b, a, c, b, c, b, a, c, a, c, b