Geopolitikai szótár

Pap, Norbert

Reményi, Péter

Végh, Andor

Kitanics, Máté

Vati, Tamás


Tartalom

1. Előszó
2. Geopolitikai szótár
Szavak gyűjteménye
3. Ellenőrző kérdések
4. Képek
Az államföldrajzi Dél-Európa
Bulgária területváltozásai a neully-i béke következtében
Magyar-olasz kapcsolatok területi intenzitása
A megosztott Ciprus
Görögország államterületi fejlődése
Az olasz geopolitika
Horvát-szlovén határvita
A magyar történelmi emlékezet helyei Dél-Európában
Korridorok Köztes-Európában
A török geopolitika
A Horvát Bánság területe 1939-ben
Illíricum területe és bizonyos illír törzsek területi elhelyezkedése a római közigazgatás idejében
Nagy-albán projekt a Nyugat-Balkánon
Az albánok területi megoszlása Macedóniában (opstinánként, %)
A dualizmuskori Horvátország és Bosznia-Hercegovina területi kiterjedése
Bosznia-Hercegovina etnikai összetétele (1991)
Etnikai csoportok területi megoszlása Bosznia-Hercegovinában a háború előtt (1991) és után (2003)
Katonai határőrvidék a XVII. században
Crna Gora (Montenegró) etnikai térszerkezete (1981)
Crna Gora (Montenegró) etnikai térszerkezete (2003)
Déli szláv nyelvjárások Jugoszlávia területén (20. század)
Déli szláv nyelvjárások az oszmán kor előtt
Etnikai centrum/periféria viszonyok a II. világháborút követő Jugoszláviában
A horvát usztasa állam (1941)
Dalmácia területi fejlődése a Velencei Köztársaság idején
A horvátok területi megoszlása Jugoszláviában (opstinánként, 1981)
A romák területi megoszlása a Nyugat-Balkánon a 21. század elején (%)
Horvátország területe a 9. században
Horvátország területe a 11. században
Horvátország etnikai térszerkezete (1981)
Horvátország etnikai térszerkezete (2001)
A horvátországi szerbek opstinánként (feltüntetve a Szerb Krajinák határai)
Pannon-Horvátország városhálózata és kapcsolati-térszerkezeti vonalai
Horvátországi szerbek területi megoszlása opstinánként, 1991(a mai megyehatárokkal feltüntetve, %)
Horvátországi szerbek területi megoszlása megyénként, 2001 (%)
Írástudatlanok aránya Jugoszláviában opstinánként, 1981 (%)
Jugoszlávia etnikai térszerkezete – Szlovénia kivételével (1981)
Jugoszlávia etnikai térszerkezete – Szlovénia kivételével (2002)
Koszovó kantonizációs terve (Dusan Batakovic)
Szlavónia alatt értett területek változása
A napóleoni illír tartományok
Macedónia etnikai térszerkezete, 1981 (%)
Macedónia etnikai térszerkezete, 2002 (%)
A Nyugat-Balkán a 13. században
A Nyugat-Balkán a 14. században
Szerbia etnikai térszerkezete, 1981 (%)
Szerbia etnikai térszerkezete, 2002 (%)
A Nyugat-Balkán etnikai térszerkezete, 2001-2007 (%)
A jugoszláv átlaghoz viszonyított egy főre jutó GDP, 1981 (opstinánként, %)
Jugoszlávia etnikai térszerkezete, 1981
Reliquiae reliquiarum
Etnikai centrum/periféria változások a Nyugat-Balkán területén, 1981-2001
Középkori állami etnikai centrum/periféria viszonyok a jugoszláv területeken
Szállásterületek Bosznia-Hercegovinában, 1991
Koszovó opcine
Bosznia etnikai térszerkezete becsült adatok alapján (2008)
A szarajevói élet alagútja
Banja Luka – a Republika Srpska központja
Bektasi tekke a macedóniai Tetovoban
Az Uništaba vezető út
Dubrovnik
Híd Kosovska Mitrovicában az albán és szerb városrész között
A Dalmatinska Zagora a Svilajáról
A Cetina forrása, Dalmatinska Zagora
Gorski Kotar az autópályával
A kupresi kapu
Plaska-Ogulini-völgy
Szlavónia a szigethegységről
A Pirin-hegység
A Pirin-hegység legmagasabb pontja a Vihren
Atatürk emlékmű Trabzon városában
A Török Köztársaság kikiáltásának emlékműve, Isztambul – Taksim tér
Hagia Sophia
I. Oszmán sírja Bursa városában
Szűz Mária utolsó lakhelye, Efezosz (Efes)
Tradicionális oszmán ház, Safranbolu
Atatürk emlékmű, Bursa
A Száva és a Duna összefolyása, Belgrád
A Dinara Hercegovina felől
A Latin-híd, a szarajevói merénylet helyszíne
Dzsámi és minaret helye Mrkonic Gradban, a Republika Srpska területén
Bogumil síremlék Boszniában
A livnoi dzsámi helye (genocídium helyszíne volt)
Az újjáépített dzsámik egyike Bosznia-Hercegovinában, Kupres
Háborús emlékmű szerb szimbólumokkal, Visegrad – Republika Srpska
Iszlám temető turbános sírkövekkel, Glamocsi-mező
Katolikus katedrális Szarajevó központjában
Kazán-szoros, a Duna áttörési pontja a Kárpátokon
Legelőváltó átmeneti szállás, Bosznia-Hercegovina – Romanija
Legelőváltó nyári szállása Boszniában
A Livnoi-völgynyugati része belvizekkel
Stratégiai jellegű út Glamocnál, Herceg és Bosznia átjárójánál
A szarajevói levéltár háború által megrongált épülete
Mihráb egy elhagyott bolgár dzsámiban, Belogradcsik
Oszmánli dzsámi Szarajevó központjában
Szimbolikus dzsámiépítés Sanki Most, bosnyák többségű városban
Újjáépített dzsámi – Visegrad, Republika Srpska
Travnik, az oszmán Bosznia igazgatási központja
Trákia, a Balkán-hegységről nézve
Szórt településszerkezetű táj Bosznia-Hercegovinában
Szimbolikus vallási építmény, a háború után felújított temető Szarajevóban