Etnikai centrum/periféria viszonyok a II. világháborút követő Jugoszláviában

1: A német és olasz katonai zónák határa

2: tengeri határ