A jugoszláv átlaghoz viszonyított egy főre jutó GDP, 1981 (opstinánként, %)