A török geopolitika

1: tengeri határ;

2: Jugoszlávia egyéb bánságainak területei;

3: A Tengermelléki és a Szávai Bánság területei 1939-et megelőzően;

4: A Horvát Bánsághoz csatolt területek, melyek 1939-et megelőzően nem voltak sem a Tengermelléki sem a Szávai Bánság részei;

5: A Tengermelléki és a Szávai Bánság területei, melyek nem kerültek a Horvát Bánság igazgatása alá.