3. fejezet - Ellenőrző kérdések

 1. Magyarázza meg a de facto állam fogalmát, hozzon rá példákat.

 2. Ismertesse az iszlám irányzatait.

 3. Milyen hatást gyakorolt az olajválság  az 1970-es évek nemzetközi politikai és gazdasági rendszerére?

 4. Jellemezze az integráció fajtáit afrikai példák alapján.

 5. Miben rejlik az atatürki politika sikeressége?

 6. Ismertesse Kuba hidegháborúban betöltött szerepét.

 7. Mi jellemezte az amerikai politikai földrajzi gondolkodást az 1945 és 1990 közötti időszakban?

 8. Ismertesse a hintapolitika fogalmát. Hozzon rá példát a magyar és külföldi politikatörténetből is.

 9. Értelmezze a dzsihád fogalmát.

 10. Melyek voltak a legfontosabb hidegháborús ütközőzónák Európában?

 11. Melyek voltak a legfontosabb hidegháborús ütközőzónák Európán kívül?

 12. Mit jelent az óceánpajzs fogalom?

 13. Mi a muszlim hívő öt kötelessége (az öt alappillér)?

 14. Milyen eszközökkel sikerült megnyernie az 1947-es választásokat a Magyar Kommunista Pártnak?

 15. Mutassa be a hidegháborús blokkok kialakulását és megszilárdulását.

 16. Nevezzen meg három, a 2. világháború után létrehozott világszervezetet, majd ismertesse vállat szerepüket.

 17. Értelmezze a Kondratyev-ciklus fogalmát.

 18. Ismertesse a területi autonómia fogalmát két ismert példa alapján.

 19. Nevezzen meg legalább két fegyveres nacionalista szervezetet, melyekből egyet jellemezzen is.

 20. Jellemezze a „Kim”-ek Koreáját (koreai háború, dzsucse, a külpolitika alakulása)

 21. Ismertesse a hagyományos kisebbség fogalmát! Hozzon rá példát!

 22. Kik a csetnikek? Milyen szerepet töltöttek a történelem folyamán?

 23. Mit nevezünk vegyes etnikumú területnek? Hozzon rá európai példát!

 24. Értelmezze az optáció fogalmát!

 25. Ki volt Jovan Cvijić?

 26. Kik az usztasák? Milyen szerepet töltöttek a történelem folyamán?

 27. Kik azok a kacsakok?

 28. Ismertesse az 1934. október 9-én bekövetkezett marseille-i merénylet miértjét, történelmi hátterét!

 29. Ismertesse az önkéntes kisebbség fogalmát! Hozzon rá példát!

 30. Ki volt Pavelić Ante?

 31. Ismertesse az Illés napi felkelés történéseit és következményét (Krusevoi Köztársaság)!

 32. Értelmezze az etnikai kontaktzóna fogalmát!

 33. Kik a bogumilok?

 34. Ismertesse Koszovó kantonizációs tervét!

 35. Kik a krasovánok?

 36. Kik a dalmaták?

 37. Ismertesse a kényszerkisebbség fogalmát! Hozzon rá példát!

 38. Kik a hisztrik?

 39. Mi a jelentősége a „Ljetopis popa dukljanina” címet viselő történeti alkotásnak?

 40. Ismertesse a Nagy Horvátország koncepciót és annak ideológiai alapjait!

 41. Milyen geopolitikai jelentőséggel bír az Arktisz?

 42. Mi az a kritikai geopolitika?

 43. Kicsoda John Agnew?

 44. Kicsoda Havass Rezső?

 45. Mi a jelentősége Teleki Pálnak a magyar politikai földrajzban?

 46. Minek a szimbóluma Csernobil?

 47. Mi az a core area?

 48. Említsen néhány drogkartellt!

 49. Nevezzen meg 3 db szervezett bűnözői csoportot!

 50. Vázolja Irán geopolitikai jelentőségének fontosabb vonásait!

 51. Mi az a “zona rossa”?

 52. Ismertessen megosztott fővárosokat, a helyzet indoklásával!

 53. Melyek azok a “történeti hivatástudatok”!

 54. Ismertesse Pécs geopolitikai jelentőségét!

 55. Kik azok az illírek?

 56. Mi az a katonai határőrvidék?

 57. Mi az a frontier?

 58. Értelmezze az exkláve fogalmát!

 59. Mi az az Attila-vonal?

 60. Mi az a mezzogiorno?

 61. Milyen területi és népességbeli változásokat idézett elő a trianoni békediktátum?

 62. Ki készítette a vörös térképet, és mit takar a vörös jelző?

 63. Melyik két török kori türbe maradt fenn Magyarországon?

 64. Mit jelent az alábbi fogalom: reconquista?

 65. Mikor volt a keletnémet-felkelés?

 66. Mit tud a jugoszláv-szovjet elhidegülés korszakáról?

 67. Ki volt Sir Halford John Mackinder?

 68. Mi a cionizmus?

 69. Mely területet értjük Afrika szarva alatt?

 70. Mit jelent a bazilita kifejezés?

 71. Mit takar a Katonai Határőrvidék kifejezés?

 72. Mely titkos délszláv szervezetek játszottak nagy szerepet a szarajevói merénylet előkészítésében és így a Nagy Háború kirobbanásában?

 73. Mi jelent a szalámitaktika?

 74. Mi a teokrácia?

 75. Kiről kapta nevét Gibraltár?

 76. Mi a reálunió?

 77. Mit takar az ütközöállam kifejezés?

 78. Ki volt Gacrilo Princip?

 79. Mit tud a görög katolikusokról?

 80. Mikor volt az „országgyarapodások“ időszaka, és milyen területi, népességszámbeli változások kísérték?

 81. Mi az a vásárváros? Nevezzen meg 3 vásárvárost.

 82. Értelmezze a kultúrlejtő fogalmát!

 83. Ismertesse a genocídium fogalmát a srebrenicai események alapján!

 84. Mit jelent a földrajzi izoláció fogalma? Nevezzen meg 3 országot, melyekre jellemző a megnevezett fogalom.

 85. Ismertesse az etnogenezis fogalmát!

 86. Milyen törvényszerűséget mutatnak a logisztikus görbék?

 87. Értelmezze a domesztikációs centrum fogalmát!

 88. Mely földrajzi terület(ek)et jelenti a „termékeny félhold”?

 89. Ismertesse a gyepűrendszer hadászati jelentőségét!

 90. Ismertesse a komplementer hatás fogalmát az Alföld példája alapján!

 91. Mit jelent az expanzió fogalma? Hozzon rá gazdasági és politikai példát is!

 92. Ismertesse a komparatív előny fogalmát!

 93. Mi a különbség az életmód- és az életforma váltás között?

 94. Ismertesse a kompetitív előny fogalmát!

 95. Értelmezze a gazdasági erőközpont fogalmát!

 96. Mit nevezünk helyi energiának?

 97. Ismertesse a Teleki féle kisebbség-klasszifikációt!

 98. Mit nevezünk helyzeti energiának?

 99. Ismertesse a bruttó hazai termék és bruttó nemzeti termék fogalmakat!

 100. Két példa alapján értelmezze a pogrom fogalmát!