15. fejezet - Az őskörnyezeti rekonstrukció alapjai, módszerei (Kovács János)

Tartalom

Pollenanalízis (palinológia)
Dendrokronológia
Faunaanalízis
Oxigénizotóp
Szénizotóp
Nitrogénizotóp
Óceánfenék üledékeinek oxigénizotópjai
Kihalási események
Kérdések

Az őskörnyezet megismerésében fontos szerepe van az őslénytan (növény, állat) és geokémia tudományának. Az ősállatok ökológiai viszonyairól a morfológiájukon túl a csontjaikból, fogzománcaikból kinyerhető stabil izotópok alapján sok új információhoz juthatunk a környezetükről, amelyben éltek. A stabil izotópok a kőzetekben, üledékekben, jégben is megtalálhatók, így segítségükkel szintén a földtörténeti múlt eseményeit rekonstruálhatjuk. Információt kaphatunk tehát a Föld múltjának hőmérsékleti, csapadékbeli viszonyairól, a növényzettel való borítottságról.

Pollenanalízis (palinológia)

Az üledékekben, talajban található virágpor (pollen), spóra anyag fajösszetételét határozzák meg ennél a módszernél. Minden növény sajátos alakú és mintázatú, csak az adott fajra jellemző pollenekkel rendelkezik. Ezek lehetővé teszik az adott növényfaj azonosítását egy-egy üledékmintában. Mivel a pollenek jól konzerválódnak az üledékekben reduktív körülmények között (vízborítás alatt, oxigénhiányos környezetben), lehetőséget nyújtanak a vizsgált területen az üledék keletkezése idején uralkodó növényföldrajzi viszonyok megállapítására. Mivel az egyes növényfajok és társulások csak megfelelő éghajlati körülmények megléte esetén találhatók meg, a terület növényföldrajzi képe a klíma alakulására is utal a vizsgált időszakban. Probléma lehet, a pollenek szél általi szállítása, mely nagy távolságokra is eljuttathatja azokat, esetlegesen pontatlan adatokat nyújtva a paleokörnyezetre.