Szénizotóp

A geokémiában, paleoklimatológiában és paleoceanográfiában a δ13C egy izotóp-jelzőérték, amelyet a 13C/12C izotópok arányából számolnak. A 12C és 13C felhasználható az óceánok cirkulációját megmagyarázó hőmérséklet követésére. A növények könnyebben hasznosítják a kisebb tömegszámú (12C) izotópot, miközben a napfényt és szén-dioxidot táplálékká alakítják, így a nagy plankton-telepek nagy mennyiségű 12C-őt juttatnak az óceánokba. Ha az óceánok rétegződnek (a felszínhez közel meleg, mélyebben hideg víz helyezkedik el), akkor a víz körforgása leáll, így ha a plankton elpusztul, a fenékre süllyed, és magával viszi a 12C-őt, ezáltal a felszíni réteg 13C-ban viszonylag gazdaggá válik. Ahol a hideg víz feltör a mélyből (például az észak-atlanti térségben), ott magával hozza a 12C-őt. Ezért amikor az óceán rétegzettsége a jelenleginél kisebb mértékű volt, akkor a felszín közelben élő fajok mészváza sok 12C-őt tartalmazott. A múlt éghajlatának további indikátorai közé tartozik a trópusi fajok jelenléte, a korallok növekedési gyűrűi stb.

A növényzet a kilégzési stádiumban 12C-dús CO2-t juttat a levegőbe, míg a fotoszintetikus stádiumban a 12C-t elvonja a környezetből, amit a δ13C változása híven tükröz. A 12C-elvonás és -kibocsátás mértékét a fotoszintézis típusa is befolyásolja, hiszen az ún. C3 növények (fák, bokrok, cserjék) több 12C-t vonnak el a környezetükből, mint a C4 növények (pázsitfüvek). Ez a folyamat még pontosabban nyomon követhető, ha kombinált δ13C–δ18O elemzéseket végzünk (Demény, 2004). A C3 és C4 növényeknek különböző izotópértékei vannak, előrebocsátva a C4 pázsitfüvek fontosságát (Ségalen & Lee-Thorp, 2009). Amíg a C4 növényeknek a δ13C értéke -16 és -10‰ közt van, addig a C3 növényeké -33 és -24‰ közt szór (156. ábra).

156. ábra. A δ13C értékek a különböző növényekben, és ennek beépülése a növényevő állatok fogaiba