5. fejezet - Üledékek, üledékes kőzetek

Tartalom

A mállás (Czigány Szabolcs)
A talajképződés, talajtípusok (Czigány Szabolcs)
Kérdések
Az üledékszállítás és lerakódás (Halász Amadé)
Üledékképződési környezetek (Budai Tamás)
Diagenezis és epigenezis (Konrád Gyula)
Az üledékes kőzetek szerkezete (Budai Tamás)
Az üledékes kőzetek rendszere (Budai Tamás, Halász Amadé)
A törmelékes üledékes kőzetek
A vulkáni törmelékes kőzetek
A biogén és vegyi üledékes kőzetek
A szerves üledékes kőzetek
Kérdések

A földkéreg 95%-át magmás és metamorf kőzetek alkotják, a Föld felszínének 75%-át azonban azok mállása során keletkező üledékek és üledékes kőzetek borítják. Az üledékképződés a litoszféra legfelső részén, annak az atmoszférával, a hidroszférával és a bioszférával határos felszínén történik. Az üledékképződés folyamata a kiindulási kőzetek mállásával kezdődik, amelyet az ennek során képződött üledékek elszállítása és lerakódása, majd a kőzetté válás (diagenezis) követ.

A mállás (Czigány Szabolcs)

A kőzetek a felszíni körülmények között alkotórészeikre (kőzettöredékekre illetve ásványokra) esnek szét. Ennek az az oka, hogy a kőzetek és az elsődleges ásványok (amelyek eltérő nyomáson, hőmérsékleten, más vegyi hatású közegben jönnek létre) megváltozott fizikai körülményeknek, alacsonyabb nyomásnak és hőmérsékletnek vannak kitéve a felszínen, ezért egyensúlyi állapotuk megbomlik. Ezeknek a különböző fizikai és kémiai folyamatoknak az összessége a mállás. A fizikai mállás a kőzetek mechanikus aprózódását eredményezi, amelynek során a kőzetösszetevők eredeti kémiai összetétele nem változik meg. A folyékony halmazállapotú víz jelenlétében azonban a kőzetek ásványos és kémiai összetétele is megváltozik, ami a kőzetek vegyi mállásához vezet.

Az aprózódás során a kőzet szemcséi egyre kisebbek lesznek, miközben fajlagos felületük folyamatosan növekszik. Az aprózódást előidézheti a fagy, a hőmérséklet ingadozása, sókristályok kiválása, az élővilág, vagy a transzportközegek, mint pl. a víz, a jég és a szél.

A fagyhatású aprózódás lényegében a víz folyadék és szilárd halmazállapota (jég) között fellépő sűrűség- és térfogatkülönbség következménye. A folyamat során a víz a kőzetrepedésekbe (litoklázisokba) jut, majd megfagy, az így fellépő térfogat-növekedés következtében elősegítve azok tágulását. Ez az aprózódási folyamat legjellemzőbb a magashegységekben, ahol jellemző a hirtelen hőmérsékletváltozás, s a hőmérséklet gyakran ingadozik 0°C körül, valamint elegendő mennyiségű víz van jelen.

A sókristályok általi aprózódás leginkább száraz éghajlaton, valamint a sziklás tengerpartokon jellemző. Utóbbi helyeken úgynevezett méhsejtaprózódás megy végbe, amely jellegzetes üregrendszert eredményez a sziklák felszínén.

A hőingadozás hatására a kőzeteket alkotó különböző ásványok térfogata egymástól eltérő mértékben változik. Az ennek hatására fellépő feszültség nyomán repedések keletkeznek a kőzetben. Ilyen típusú aprózódás jellemző a sivatagi területeken, ahol a napi hőingadozás mértéke igen jelentős.

A vegyi mállás az aprózódást követően (vagy azzal párhuzamosan) zajlik. Intenzitását nagymértékben befolyásolja az éghajlat, a hőmérséklet (és annak változásai), a csapadékmennyiség (és annak eloszlása), valamint a csapadék és párolgás viszonya (54. ábra).

54. ábra A mállás intenzitása az éghajlat és földrajzi övezetesség függvényében

Az oldódás mértékétől függően a mállás lehet kongruens és inkongruens. Kongruens mállás esetén az ásványi alkotórészek mind oldatba kerülnek, csapadékképződés vagy kicsapódás nélkül. Ilyen például az evaporitok és a mészkő oldódása:

NaCl (k) ↔ Na+ (aq) + Clˉ(aq)

CaCO3 (k) + H2O + CO2 Ca2+(aq) + 2 HCO3ˉ(aq)

Az oda-vissza nyíl jelzi, hogy a folyamat mindkét irányba lejátszódhat, a (k) a kristályos, az (aq) pedig az oldott formát jelöli. Az oldódás és a mállás jellegét, valamint a talajok fejlődésének jellegét nagymértékben meghatározza az adott ion ionpotenciálja (az ionpotenciál az ion töltésének és sugarának hányadosa). A négy talajalkotó báziskation (Na+, Ca2+, K+, Mg2+) kis ionpotenciál értékkel rendelkezik, ezért könnyen oldhatók és elsőként távoznak el a talajból kilúgzás esetén. A többi alapvető ion, mint pl. az Al3+, a Fe3+ vagy a Si4+ oldhatóságát a pH, valamint az éghajlat befolyásolja. Magas pH esetén a kvarc válik oldhatóvá, a visszamaradó anyagban az alumínium-hidroxid és a vas-hidroxid feldúsul. Ez a folyamat az allitos mállás, amelynek során laterittalajok képződnek. Szubboreális (tajga és magashegységi), és néha trópusi éghajlaton azonban – ha a csapadékmennyiség nagy (a párolgáshoz képest) és alacsony a közeg pH-ja – a kovasav eluviális (E) szint formájában helyben marad, míg az Al2O3 és a Fe2O3 oldódik a mállás során és nagyobb mélységbe lejutva vörösesbarna színű réteget alkot a humuszanyagokkal együtt. Az eluviális szintet tartalmazó talajokat podzoltalajnak nevezzük. A sziallitos mállás elsősorban savanyú kémhatású közegben jellemző (a podzoltalajok esetében a pH általában 4 és 5 közötti).