Az üledékszállítás és lerakódás (Halász Amadé)

A mállás során keletkező üledékek szállítódása valamilyen földtani folyamat eredménye, amely során a szállító közeg elmozdítja és elszállítja az adott szemnagyságú törmeléket a képződési helyéről. A gleccser bármilyen nagyságú szemcsét, míg a szél csak a homok, vagy annál kisebb szemű üledékeket képes szállítani. A hullámok és tengeráramlások is szállítanak üledéket, ám a leghatékonyabb szállítási közeg a folyóvíz. A szállított anyag végül különböző üledékképződési környezetekben rakódhat le, amelyek jellemzően szárazföldiek vagy tengeriek lehetnek.

A szállítás folyamán a forrásterülettől távolodva a törmelékszemcsék nagysága csökken, és alakjuk is változik. A sarkok és élek legömbölyödnek, tompulnak. A szemcsék kerekítettségének és gömbölyűségének mértéke (56. ábra) fontos kategória az osztályozás során, mivel utal a szállító közeg jellegére, és a szállítás távolságára. A kőzetszemcsék osztályozottságát a szállító közeg jellege erősen befolyásolja. Amennyiben a szemcsék mérete közel azonos, akkor az osztályozottság jó, ha egymástól eltérő a méretűek, akkor gyenge vagy rossz. A szél általi szállítás során lerakott (eolikus) üledékek jól, míg a glaciális üledékek rosszul osztályozottak.

56. ábra Az üledékszemcsék koptatottsági (felül) és osztályozottsági típusai (alul)