Kérdések

 1. Az alábbiak közül melyik megfogalmazás jelöl biofáciest?

  1. Crinoidea-vázelemekből álló viharüledék.

  2. Zátonymészkő.

  3. Bryozoás márga.

 2. Milyen korlátokra kell tekintettel lennünk az aktualizmus elvének gyakorlati alkalmazása során?

  1. Jelenkori megfigyeléseink soha nem elég pontosak.

  2. Egy élőlénycsoport életmódja a földtörténet során megváltozhatott.

  3. Minden geoszinklinálisnak más a helyzete és fejlődéstörténete.

Megoldás: b és c is jó, b