13. fejezet - A fáciestan alapjai (Budai Tamás)

Tartalom

A litofácies
A biofácies
Kérdések

A kőzettestek jellemző tulajdonságainak összességét – amely a keletkezésük körülményeire utal – fáciesnek (arculatnak) nevezzük. A fácies a geológiában rendkívül széles körben használatos fogalom. Eredeti meghatározása szerint a kőzetjellegek összességét értették alatta, mai értelmezés szerint inkább a képződési környezet fosszilizálódott bélyegeiként értelmezik. A metamorf fácies például – amelyet a jellegzetes ásványtársulások mellett a kőzet szövetének az irányítottsága (palásság) is jellemez – a kőzetátalakulást meghatározó körülményekre utal (hőmérséklet–nyomás). Az üledékes litofácies (az adott képződmény litológiai, szedimentológiai arculata) és a biofácies (az ősmaradványokkal jellemzett arculata) az üledékképződés körülményeinek, a képződési környezetnek a jellegeit tükrözi.

A litofácies

A különböző kőzetosztályokba tartozó, különböző litofáciesű kőzettestek egymáshoz viszonyított helyzete (települési jellege) változatos lehet. A litofáciesek nem csak vertikálisan, hanem oldalirányban (laterálisan) is érintkeznek egymással. Példaként hozható fel a 127. ábran a tengeri mészkő és agyag, amelynek üledékei egymással váltakozva (a rétegsorban alul) és egymással összefogazódva is megjelennek (a rétegsorban felül).

127. ábra Különböző kőzettestek kapcsolatának elvi sémája (Fülöp et al. 1975 nyomán). A szárazföldi üledékek megjelenése a szelvényben lepusztulási időszakokat jelöl. Jól látható a magmás kőzetek két generációja: egy idősebb (alul) és egy fiatalabb, amely a különböző képződményeket metszi, illetve azokba benyomul.

Ezt fogalmazza meg a Walther-féle fáciestörvény, amely szerint konkordáns településben (lásd a rétegtani fejezetet) csak olyan üledékes képződmények következhetnek egymásra, amelyek egymás mellett keletkezhetnek. Az egymással egykorú de egymástól eltérő kifejlődésű képződmények heteropikus fáciesűek, ilyenek például a 123. ábra felső részén egymással összefogazódó szárazföldi törmelékes üledékek, a szén- és sókőzetek, valamint a sekélytengeri mészkő, amely lejtőbreccsán keresztül kapcsolódik a nyílttengeri agyagokkal. A fáciesek térben és időben eltolódhatnak egymáshoz képest, ugyanakkor az egyes fáciesek megjelenése időben többször ismétlődhet is. Az egymással azonos kifejlődésű, de különböző korú képződmények izopikus fáciesűek, ilyen például a 123. ábra szelvényének alsó és felső szakaszán megjelenő tengeri mészkő.