Földtani kódok

A földtani térképeken ábrázolt kőzettestek azonosítására számok és betűk kombinációjából álló kódokat, ún. földtani indexeket használnak (115. ábra). A kódok alkotására nincsenek nemzetközi szabványok, a különböző térképeken alkalmazott rendszerek többsége azonban a képződmények korát és kőzettani összetételét fejezi ki. A kódokkal azonosított képződmények rövid jellemzése a jelmagyarázatban található, a földtörténeti kor szerinti csoportosításban, a normális település szerinti sorrendben.