Képződményhatárok

A földkérget felépítő kőzettestek egymáshoz viszonyított térbeli kapcsolata többféle lehet, a földtani térképeken ezért különböző színű és típusú vonalak határolják a képződmények elterjedési területét. Az egymásra települő kőzettestek határa általában fekete, míg az egymással tektonikusan érintkező kőzettesteké piros. Ezen túlmenően különféle speciális vonaltípusokat is használnak a települési jelleg, illetve a tektonikus szerkezetek mentén történt mozgások jellegének és irányának a kifejezésére (121. ábra).