Az alpi ciklus

Az alpi ciklus a paleozoikum végére kialakult Pangea szuperkontinens feldarabolódásának az időszaka, amelynek során az egyenlítői óceánok (a Paleotethys és a Neotethys) bezárultak és É-D-i elrendeződésű új óceánok alakultak ki.

Az alpi ciklus a Neotethys nyugati részén árokképződéssel kezdődött a perm időszakban, amelyet a Neotethys további nyílása követett Gondwana és Laurázsia között a triász során. Ennek következtében a Kimmériától északra lévő Paleotethys bezáródása egyre intenzívebbé vált, majd a jura időszakban Kimméria és Laurázsia ütközésével fejeződött be a folyamat. Az Atlanti-óceán északi, majd déli medencéjének a fokozatos felnyílása a Neotethys-óceán szubdukcióját idézte elő. Ez utóbbi hosszan tartó folyamat a kréta közepén vette kezdetét, és Európa és Afrika ütközésével fejeződött be az eocén során. Az Alpi-hegységrendszer gyűrődésének és kiemelkedésének fő időszaka az oligocén és a miocén volt. Az Indiai-óceán felnyílásával az Indiai-lemez is levált Afrikáról a kréta során, kollíziója az Eurázsiai-lemezzel a Himalája felgyűrődését idézte elő a késő-miocénben. Az Alpi-hegységrendszer lepusztulása a pliocén-kvarter során intenzíven zajlott, a hegyközi medencékben nagy vastagságú üledékösszletek halmozódtak fel (ilyen pl. a Kárpát-medence is).

85. ábra. Megindul a Pangea feldarabolódása (riftesedése) a triász időszakban

86. ábra. A Tethys-óceán a jura időszakban érte el legnagyobb kiterjedését

87. ábra. A kréta időszakban a Tethys aljzata megkezdte betolódását (szubdukcióját), miközben az Atlanti-óceán geoszinklinálisa továbbnyílt

88. ábra. A peleocén-eocén során folytatódott a krétában megindult hegységképződés, kollízió

89. ábra. Az oligocén korban megindult a hegységi területek lepusztulása

89b. ábra. A miocén korban az indiai és ázsiai kontinentális litoszféra ütközésével megszületett a Himalája. A Tethys nyugati medencéje tovább szűkült, bezáródott a Földközi-tenger.

89c. ábra. A paleomágneses mérések segítségével rekonstruált fanerozoikumi lemezmozgások.