Kérdések

 1. Feltolódás alakul ki, ha

  1. a legnagyobb főfeszültség függőleges.

  2. a legnagyobb és a közepes főfeszültség vízszintes.

  3. a közepes főfeszültség függőleges.

 2. Az ollós vető menti elmozdulás jellemzője:

  1. A nyíródás mentén szétnyílik a kőzet.

  2. A nyírási síkra merőleges tengely mentén forgó mozgást végez a kőzetblokk.

  3. A nyírási sík mentén balra illetve jobbra történik elmozdulás.

 3. Virágszerkezet jön létre

  1. a feltolódások kötegéből.

  2. az oldaleltolódások övezetében.

  3. ha a feltolódások síkjai fölfelé szétnyílnak.

 4. Milyen folyamat vezet sódiapír kialakulásához?

  1. A sókőzetek nyomás hatására bekövetkező plasztikus deformációja.

  2. Magas sótartalmú tó- vagy lagúnavizek bepárlódása.

  3. Sótömeg (sótömzs) a nyomás hatására a felszín felé nyomul.

Megoldás: b, b, a, c