A fanerozoikum hegységképződési ciklusai

A fanerozoikum során három jelentős hegységképződési ciklus zajlott le. Ezek során az őskontinensek területe egyre gyarapodott a bezáruló óceánok üledéksorából keletkezett kőzetek hegységekké történt felgyűrődésével (78. ábra). Ezek az őskontinensek a következők voltak: Laurencia (=a Kanadai-pajzs és Grönland), Fennoszarmácia (=a Balti- és az Ukrán-pajzs), Angara (=a Szibériai–pajzs) és Gondwana (=az Afrikai-, a Dél-Amerikai-, az Indiai-, az Ausztráliai- és az Antarktiszi-pajzs együttese).

78. ábra. Európa gyarapodása a fanerozoikum három hegységképződési ciklusa során (Haas et al. in Mészáros, Schweitzer szerk. 2002)