A metamorf fácies

A metamorf fácies ásványegyütteseket tartalmaz, amelyek közel azonos nyomás- és hőmérsékleti körülmények mellett képződtek (6. ábra), így a rendkívül változatos kémiai összetétel következtében az ásványos összetétel is jelentősen változhat az egyazon fáciesbe tartozó kőzeteknél. Ugyanakkor viszont az azonos kémiai összetételű kőzetek eltérő ásványegyüttessel rendelkeznek a különböző fáciesekben (pl.: zöldpala, amfibolit, eklogit a metabázitok esetében). Továbbá számos ásványegyüttes széles nyomás- és hőmérsékleti körülmények között stabil, így több metamorf fáciesben is előfordulhat, míg más ásványegyüttesek sokkal szűkebb stabilitási tartománnyal rendelkeznek, és csak egy bizonyos fáciesre jellemzőek. Az egyes kőzetek metamorf fáciesét un. kritikus ásványegyüttesek találhatók, amelyek jellemzik azt a metamorf fáciest, amelynek feltételei alatt képződtek . A kritikus ásványokon kívül a metamorf kőzetekben előfordulhatnak még ún. átfutó ásványok (pl.: kvarc, kalcit) is, amelyek több metamorf fáciesben is stabilak.

6. ábra. A metamorf fáciesek

Fácies

Kritikus ásványok vagy ásványegyüttesek

Zeolit fácies

zeolitok, (főleg laumontit), heulandit, wairakit, analcim

Zöldpala alatti (prehnit–pumpellyit)

laumontit, prehnit+pumpellyit, prehnit+aktinolit, pumpellyit+aktinolit, pirofillit

Zöldpala

aktinolit+klorit+epidot+albit, zoisit

Amfibolit

hornblende+plagioklász, staurolit, (oligoklász-andezin)

Granulit

ortopiroxén+klinopiroxén+plagioklász, gránát

megjegyzés: nincs staurolit, nincs muszkovit

Kékpala

glaukofán, lawsonit, jadeit tartalmú piroxén, aragonit; megjegyzés: nincs biotit

Eklogit

omfacit+gránát (pirop)

megjegyzés: nincs plagioklász

Epidot-amfibolit

hornblende-albit-epidot (-klorit)