9. fejezet - Elválasztástechnika -Tömegspektrometria

Tartalom

Összefoglalás
Elméleti háttér
Bevezetés
A tömegspektrométer egységei
Alapfogalmak, általános szabályok
A tömegspektrometria gyakorlat részletes leírása
Kapszaicinoidok kimutatása ESI-ioncsapda MS és MS/MS módszerekkel
Fenolos savak kimutatása ESI-ioncsapda MS és MS/MS módszerekkel
Flavonoidok kimutatása ESI-ioncsapda MS és MS/MS módszerekkel
Fehérjék molekulatömegének meghatározása ESI-MS módszerrel
Beadandó eredmények
Fogalmak, rövidítések, mozaikszavak
Kérdések és feladatok
Ajánlott irodalom

Összefoglalás

A tömegspektrometria egy olyan analitikai módszer, mely segítségével atomok, molekulák, vagy molekulatöredékek tömegét tudjuk megmérni. A módszer alapja az, hogy a mintából előállított gázhalmazállapotú ionok fajlagos tömegük (tömeg/töltés, m/z) alapján elválaszthatók, miközben mennyiségük és fajlagos tömegük pontosan meghatározható. A tömegspektrometria kiemelkedő szerepét a módszer egyedülálló érzékenysége, kis mintaigénye, széles tömegtartománya, kiterjedt alkalmazási lehetősége biztosítja. Korszerű elválasztástechnikákkal kombinált tömegspektrometria módszerekkel (GC-MS, LC-MS, CE-MS, stb.) összetett elegyek minőségi és mennyiségi elemzése rövid idő alatt elvégezhető. A tömegspektrometria hatékony módszere a napjaink orvosi, biokémiai kutatásainak, kiterjedten alkalmazzák a gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban és a környezetanalitikában is. Geológiai kormeghatározásra (izotóparány-mérés alapján), szerves kémiai szerkezetmeghatározásra, illetve reakciókinetikai kutatásokban (pl. ion-molekula reakciók jellemzése, termodinamikai paraméterek meghatározása), szervetlen kémiai analízisekben stb. is bevethető analitikai módszer.