2. fejezet - Jegyzőkönyv-vezetési tanácsok

A gyakorlatok során az alábbi formában kell elkészíteni a jegyzőkönyvet

2.1. ábra - Jegyzőkönyv minta

Jegyzőkönyv minta