7. fejezet - Egyszerű választás

Ebben a típusú feladatban a felsorolt válasz lehetőségek közül egy megoldás a helyes.

7.1. Melyik az az erdőtalaj, amelyben az A-szint és a B-szint agyagtartalma közel azonos?
7.2. Az élővilág és a környezet változatossága, amely a biológiai szerveződés minden szintjén érvényre jut a biológiai sokféleség, más néven:
7.3. Milyen irányú légáramlás az advekció?
7.4. Mi a klatrát?
7.5. Mi az abrázió?
7.6. Erre a folyószakaszjellegre jellemző a kanyargó, meanderező futás.
7.7. Mi a "badland"?
7.8. Melyik az a mélységi, durvaszemcsés kőzettest, amely hatalmas kiterjedésű és a földkéreg belsejében merevedik meg?
7.9. Szögletes kőzettöredékekből álló üledékes kőzettest.
7.10. Kontinensek peremén elhelyezkedő, nagy kiterjedésű, 200 m-nél sekélyebb tengerrel borított területek.
7.11. Ha egymással rokon fajok hasonló környezeti viszonyok között, de más területen, illetve ugyanazon a területen, de eltérő környezeti viszonyok között találhatók meg, akkor azok helyettesítő fajok, más néven:
7.12. A digózás
7.13. Milyen halmazállapotú az aeroszol?
7.14. Mit jelent a pozitív éghajlati visszacsatolás?
7.15. Mit nevezünk antecedens völgynek?
7.16. Hogyan nevezik a turzás és a part között húzódó, vízzel borított, folyamatosan feltöltődő és fokozatosan kiédesedő sávot (területet)?
7.17. Kovavázú egysejtűek vázából keletkezett üledékes kőzet:
7.18. Források, tavak vizéből kiváló kemény, likacsos, karbonátos kőzet:
7.19. A tengerek 2400 m-nél mélyebb övezete, ahol már csak nagyon finomszemű üledék rakódik le:
7.20. A tengerek visszahúzódása, a szárazföld térnyerése a tengerek rovására:
7.1.

Melyik az az erdőtalaj, amelyben az A-szint és a B-szint agyagtartalma közel azonos?

 1. Mészlepedékes csernozjom

 2. Raman-féle barna erdőtalaj

 3. Agyagbemosódásos barna erdőtalaj

 4. Kovárványos barna erdőtalaj

7.2.

Az élővilág és a környezet változatossága, amely a biológiai szerveződés minden szintjén érvényre jut a biológiai sokféleség, más néven:

 1. biocönózis

 2. bioaktivitás

 3. biogeográfia

 4. biodiverzitás

7.3.

Milyen irányú légáramlás az advekció?

 1. függőleges

 2. leszálló

 3. vízszintes

7.4.

Mi a klatrát?

 1. a szén-dioxid tudományos neve

 2. kalitkavegyület

 3. a faszén egyik fajtája

 4. az aeroszol egyik fajtája

7.5.

Mi az abrázió?

 1. A kőzetbe behatoló víz hatására bekövetkező vegyi bomlás.

 2. A kőzetek hullámverés miatti mechanikai lepusztulása (hullámmarás). Tágabb értelemben a folyóvíz, a szél, és a jég hatására bekövetkező kőzetpusztulás is.

 3. A lejtős tömegmozgások anyagmozgató, domborzatletaroló folyamatai.

 4. A szélnek az a tevékenysége, amellyel a fellazult közetanyagot elszállítja.

7.6.

Erre a folyószakaszjellegre jellemző a kanyargó, meanderező futás.

 1. alsószakasz-jelleg

 2. középszakasz-jelleg

 3. felsőszakasz-jelleg

 4. köztesszakasz-jelleg

7.7.

Mi a "badland"?

 1. Kéreggyűrődés által létrehozott redőboltozat.

 2. Vízzel kitöltött, meredekfalú, karsztos mélyedés.

 3. Homoksivatag.

 4. Heves csapadékú területek barázdás erózióval felszabdalt, élénk domborzatú, gyakran talaj nélküli felszíne.

7.8.

Melyik az a mélységi, durvaszemcsés kőzettest, amely hatalmas kiterjedésű és a földkéreg belsejében merevedik meg?

 1. tömzs

 2. lakkolit

 3. pluton

 4. dagadókúp

7.9.

Szögletes kőzettöredékekből álló üledékes kőzettest.

 1. konglomerátum

 2. breccsa

 3. bentonit

 4. eluvium

7.10.

Kontinensek peremén elhelyezkedő, nagy kiterjedésű, 200 m-nél sekélyebb tengerrel borított területek.

 1. soll

 2. self

 3. polder

 4. seiche

7.11.

Ha egymással rokon fajok hasonló környezeti viszonyok között, de más területen, illetve ugyanazon a területen, de eltérő környezeti viszonyok között találhatók meg, akkor azok helyettesítő fajok, más néven:

 1. vikariáns fajok

 2. euriök fajok

 3. endemikus fajok

 4. reliktum fajok

7.12.

A digózás

 1. agyagtartalom növelés

 2. vízelvezetés

 3. humusztartalom növelés

 4. szikjavítási eljárás

7.13.

Milyen halmazállapotú az aeroszol?

 1. csak folyékony

 2. csak szilárd

 3. csak légnemű

 4. szilárd, vagy folyékony

7.14.

Mit jelent a pozitív éghajlati visszacsatolás?

 1. Az óceán felmelegíti a szárazföldet.

 2. Az óceán lehűti a szárazföldet.

 3. Az éghajlati rendszer folyamatai kölcsönösen erősítik egymást.

 4. Az óceáni áramlások felmelegítik, vagy lehűtik a légkört.

7.15.

Mit nevezünk antecedens völgynek?

 1. A kiemelkedést megelőző időszakból fennmaradó, a kiemelkedéssel lépést tartó, bevágódó folyóvölgy.

 2. Erősen lepusztult, párhuzamosan futó vonulatok által határolt völgy.

 3. Gleccser által kialakított, meredekfalú völgy.

 4. Törésvonalak mentén lezökkenéssel keletkező völgytípus.

7.16.

Hogyan nevezik a turzás és a part között húzódó, vízzel borított, folyamatosan feltöltődő és fokozatosan kiédesedő sávot (területet)?

 1. lagúna

 2. kártó

 3. soll

 4. riapart

7.17.

Kovavázú egysejtűek vázából keletkezett üledékes kőzet:

 1. dunit

 2. radiolarit

 3. rauvakke

 4. onkoid

7.18.

Források, tavak vizéből kiváló kemény, likacsos, karbonátos kőzet:

 1. mészkő

 2. dolomit

 3. márga

 4. travertino

7.19.

A tengerek 2400 m-nél mélyebb övezete, ahol már csak nagyon finomszemű üledék rakódik le:

 1. pelágikus

 2. hemipelágikus

 3. eupelágikus

 4. parapelágikus

7.20.

A tengerek visszahúzódása, a szárazföld térnyerése a tengerek rovására:

 1. transzgresszió

 2. reflexió

 3. regresszió

 4. degresszió