Kérdések

 1. Jellemzően mi kutatható GP mérésekkel?

  1. szulfidos érctestek

  2. víztároló rétegek

  3. egyes szennyezett térrészek

  4. a felsoroltak mindegyike

 2. Jellemzően mi nem kutatható a VLF mérésekkel?

  1. kismélységű érctelérek

  2. kristályos alaphegység

  3. sekély mélységű agyagos zónák

  4. felszín közeli talajösszlet integrált fajlagos ellenállás eloszlása

 3. A felsoroltak közül melyik kőzetcsoport természetes gamma sugárzása a legnagyobb?

  1. kálisók

  2. bázikus vulkanikus kőzetek

  3. savanyú vulkanikus kőzetek

  4. agyagok

 4. A neutron szelvényezés esetén mi igaz a víztartalom indikációjára vonatkozóan?

  1. minél kisebb az aktivitás, annál nagyobb víztartalom

  2. minél nagyobb az aktivitás, annál kisebb a víztartalom

  3. minél nagyobb az aktivitás, annál nagyobb a víztartalom

  4. minél kisebb az aktivitás, annál kisebb a víztartalom

 5. Az SP görbék inflexiós pontjai jellemzően mit indikálnak?

  1. agyagok és porózus kőzetek közötti réteghatárt

  2. a fúróiszap vastagságát

  3. vulkanikus kőzet beékelődését

  4. a felsoroltak mindegyikét

 6. Hány elektróda szükséges a fúrólyukbeli fajlagos ellenállás szelvényezéshez?

  1. legalább 3

  2. legalább 4

  3. legalább 5

  4. legalább 6

 7. Milyen rezgéskeltési eljárásokat használnak sekélyszeizmikus kutatásokra?

  1. súlyejtés

  2. „kenguru”

  3. kistöltetű robbantás

  4. a felsoroltak mindegyikét

 8. Mi a refrakciós mérések földtani feltétele, ha v1 a fedőrétegben-, v2 pedig az alatta lévő kőzetben mérhető P-hullám terjedési sebesség

  1. v1≈ v2

  2. v1 <v2

  3. v1> v2

  4. v1≥ v2

Megoldás: d, b, d, a, a, b, d, b