Kérdések

  1. Mit nevezünk ásványnak?

    1. Az ásvány többnyire szilárd halmazállapotú, egynemű, határozott vegyi képlettel jellemezhető, természetes eredetű anyag.

  2. Mi a polimorfia?

    1. Polimorf kristályok: azonos kémiai összetételű, de eltérő szerkezetű kristályok. Például a kalcit CaCO3 (trigonális) és aragonit CaCO3 (rombos), amelyek egymás mellett metastabilisan létezhetnek.

  3. Mik azok a szilikátásványok, hogyan csoportosíthatóak?

    1. A leggyakoribb kőzetalkotó ásványok a szilikátok közé tartoznak. Osztályozásuk alapja a szerkezet építőkövét alkotó (SiO egységek egymáshoz kapcsolódásának módja). Szigetszilikátok, csoportszilikátok, láncszilikátok, rétegszilikátok, térhálós szilikátok.