Bevezetés

Ez a digitális tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 pályázat keretében a földrajz alapszak (BSc) követelményeinek megfelelően alapfogalmak gyűjteménye természetföldrajz témakörben. A természetföldrajzi kifejezések angol-magyar magyarázó szótára a földrajz alapképzésben részt vevő hallgatók számára készült referenciaanyag. A természetföldrajz keretébe tartozó témakörök tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani azáltal, hogy megadja a legfontosabb szakkifejezések rövid meghatározását. A szótár a következő tárgyak oktatásában, ill. tanulásában jelenthet segítséget: Földtan, Talajföldrajz, Geomorfológia, meteorológia, Éghajlattan, Hidrogeográfia, Biogeográfia, Általános természetföldrajzi gyakorlatok. Az elektronikus szótár használatakor a nyomtatott szótárak kezelési módja az irányadó. Ugyanakkor a szakkifejezésekre a digitális formátumnak köszönhetően sokkal gyorsabban rá lehet keresni, mint egy hagyományos szótárban. Magyar nyelvű tananyag elsajátítása közben kikereshető a szakkifejezések pontos értelmezése, hasonlóképpen valamilyen angol nyelvű szakszöveg olvasásakor egy kattintással elérhető egy addig ismeretlen szakszó magyar jelentése. Az értelmezést gyakran példák és illusztrációs anyag is segíti.Ügyelni kell azonban arra, hogy – amennyiben egy-egy kifejezésnek többféle definíciója is van, mert több tudományág is alkalmazza – az adott kifejezésnek a megfelelő fejezetben szereplő meghatározását használjuk. A szakkifejezések rögzítését, begyakorlását bőséges feleletválasztásos teszt támogatja, amely az érintett témakörök mindegyikét felöleli.